static IP Raspberry Pi

Edit  /etc/dhcpcd.conf as follows:-

Here is an example which configures a static address, routes and dns.
interface eth0
static ip_address=10.1.1.30/24
static routers=10.1.1.1
static domain_name_servers=10.1.1.1

interface wlan0
static ip_address=10.1.1.31/24
static routers=10.1.1.1
static domain_name_servers=10.1.1.1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × four =